Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 24  2018/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
İsmail ÖZÇELİK, Hakan DOĞAN, Mert Can ERDOĞAN

NO Makale Adı
1523360068 “TRABLUSGARB DEVLET-İ ‘ALİYYE- İTALYA VEKÂYİ’-İ HARBİYESİ” İSİMLİ RİSALE’NİN IŞIĞINDA OSMANLI DEVLETİ VE TRABLUSGARP SAVAŞI

Osmanlı Devleti’nin XX. yüzyıl’ın başında Balkanlar’da ve Kuzey Afrika’daki topraklarında gelişen milliyetçilik hareketleri ve Sanayi Devrimi’ni yapan Batılı devletlerin kendilerine sömürge arayışları bu bölgede devlet hâkimiyetinin zafiyete düşmesine ve yerel halkların harekete geçmelerine yol açmıştır. Batılı devletlerin Osmanlı Devleti’nin büyük topraklarında pay elde etme ve sömürgecilik arayışları bağlamında milliyetçilik hareketlerini gizli-açık destekleyerek buradaki topluluklara “medeniyet” getirecekleri vaadiyle Osmanlı Devleti’nin bu kitleleri geri bıraktığı gibi bir takım iddialarla harekete geçmelerine vesile olmuşlardır. Bu cümleden olmak üzere, Avrupa Devletlerin sömürgecilik yarışında geri kalmak istemeyen İtalyanların kendilerini eski Roma İmparatorluğu’nun mirasçıları addetmeleri hesabıyla eskiden “Kartaca” bölgesi olarak bilinen Trablusgarp toprakları üzerinde hak iddia etmeye başlamış ve asker çıkarmıştır. Ele aldığımız konu Osmanlı Devleti ile İtalya arasında cereyan eden bu hadiselerin ve gelişme seyrini açıklamaktadır. Bu bakımdan savaşın seyri için önem arz etmektedir. Trablusgarp Savaşı’nın daha iyi anlaşılması bakımından bu yayın önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Trablusgarp Savaşı, Osmanlı Devleti, İtalya, Kamuoyu, Propaganda