Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 23  2018/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
İbrahim ERDEK

NO Makale Adı
1523257336 ÇAKMAK KÖYÜ (ASLANAPA-KÜTAHYA) CAMİİ’NDE TESPİT EDİLEN ÇAKMAK HALILARI

Türk halk kültürünün ayrılmaz parçası olan geleneksel dokumalar Anadolu’nun birçok merkezinde dokunmuş ve yöre isimleriyle adlandırılmışlardır. Günümüzde çini ve seramik üretim merkezi olarak tanınan Kütahya için geleneksel dokumalar ikinci planda kalmıştır. Araştırmada, yörede yoğun bir nüfusa sahip Karakeçili aşiretinin yaşadığı köylerden biri olan Çakmak Köyü dokumaları incelenerek belgelenmiştir. Anadolu’da halıcılık yörük yaşam tarzının bir parçası olarak gelişirken, belli merkezler halının ticarileşmesiyle diğerlerinden daha fazla ön plana çıkmıştır. Adını bugüne kadar duyuramamış bu merkezlerden biri de Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde birkaç köyde dokunan ve yörede çakmak halısı olarak bilinen halılardır. Çakmak halısı; Çakmak köyü ile birlikte aynı etnik kökene bağlı ve birbirlerine komşu olan Sarayköy ve Bayramşah köylerinde dokunmuştur. Belli bir desen ve renk karakteri olan bu halıların literatüre girerek tanıtılması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Çakmak Halısı, Halı, Dokuma, Karakeçili, Kütahya