Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 23  2018/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Meltem ÖZÇAKI

NO Makale Adı
1523218293 YORUMLANAN CAMİ MİMARİSİ

Camiler günümüzde belli bir biçime sahip olması gereken yapılar şeklinde değerlendirilmektedir. Dini ritüellerin zaman içinde değişmemesi; cami mimarisinin değişmesi yönünde bir isteğin olmaması; toplum yapısı, algısı, estetik beğenisinde süreklilik olması bunun nedenleridir. Ancak cami mimarisi, ilk cami yapısından itibaren değişim geçirmiştir. Farklı coğrafyalarda, iklim, kültürel yapı, yerel özellikler, geleneksel malzemeler, mevcut yapı kültürü bağlamında farklılıklar göstermiştir. Günümüzde ise özellikle ülkemizde 16. yüzyıl Osmanlı camilerinin mimarisi referans alınıp benzer nitelikte camiler inşa edilmektedir. Sayıca az olmakla birlikte modern şeklinde tanımlanan camiler de söz konusudur.Çalışmada amaçlanan, tarihi dönemde camilere kimlik kazandıran, anlam katan, aidiyet oluşturan yapılarının, biçimleniş şekillerinin, sahip oldukları özelliklerin, modern cami yapılarında ele alınma biçimlerinin irdelenmesidir. Çalışma kapsamında çağdaş cami kavramına odaklanılmaktadır. Çağdaş camilerin nitelikleri incelenmektedir. Konu örnekler üzerinden irdelenmektedir. Modern camileri tanımlayan özellikler, geleneksel camilerdeki ele alınma biçimleri ile birlikte değerlendirilmektedir. Söz konusu yapılar yakın çevre ile ilişkileri, üst örtü biçimleri, kubbe kullanımları, minarelerin biçimsel özellikleri, yalın ya da karmaşık düzenleri, iç ve dış mekânda süs öğelerinin varlığı, güncel yapı teknolojileri ve malzemelerinin kullanımı üzerinden değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cami, Mimarlık, Modern, Çağdaş, Kubbe, Minare, Teknoloji