Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 23  2018/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Emrah AYDEMİR

NO Makale Adı
1522704732 TERÖRLE MÜCADELE ARACI OLARAK KAMU DİPLOMASİSİ

Terörizm, günümüzün en önemli güvenlik sorunlarından biridir ve terörizmden etkilenmeyen ülke sayısı yok denecek kadar azdır. Terör sorununun üstesinden gelebilmek için ülkeler tarafından çeşitli terörle mücadele faaliyetleri yürütülmektedir. Ülkeler terör tehdidine karşı mücadelede ayrı çabalara sahip olsalar da taktikler genelde sert güç üzerine kuruludur. Bu çalışmanın temel amacı, terörle mücadeleye farklı bir yaklaşım tarzı getiren ve terörle mücadelenin yeni bir aracı olan kamu diplomasisinin sahip olduğu rolleri ortaya koymaktır. Genel tarama modeli kullanılan çalışmada 11 Eylül sonrası terörle mücadele, terörle mücadelede kamu diplomasisi yaklaşım tarzı, terörle mücadele iletişim merkezinin gerekliliği ve medyanın önemi ele alınmaktadır. Bu çalışmada, terörle mücadele iletişim merkezinin önemi vurgulanmış, evrensel ilkeler çerçevesinde hedef kitleye iletilen söylemlerin nasıl inşa edilmesi gerektiği değerlendirilmiş ve medyanın hedef kitle üzerindeki stratejik etkileri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Terörle Mücadele, Kamu Diplomasisi, 11 Eylül, Birleşik Devletler, Medya