Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 22  2018/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Rasim SOYLU, Neziha ÇOMAK

NO Makale Adı
1521211681 PAUL KLEE’NİN BAUHAUS’TA TEMEL SANAT EĞİTİMİNE KATKILARI

Bauhaus okulu, Avrupa’da ikinci dünya savaşı öncesi pek çok modern sanat akımının ortaya çıktığı bir dönemde Almanya’da kurulmuş bir sanat eğitim kurumudur. Endüstriyel ürünlerin sanat ve estetik kaygı ile üretilmesi ve sanatı günlük hayatın içine sokan yeni bir anlayış ortaya koyan bu okul döneminin pek çok ünlü sanatçısını okulunda sanat eğitimcisi olarak görevlendirerek onları geleceğin sanatçı adayları ile bir araya getirmiştir. Bauhaus’un sanat eğitimine kazandırdığı en önemli yenilik şüphesiz temel sanat eğitimi dersidir. Günümüzde de güzel sanatlar eğitimi veren okulların programında en temel ders olmuştur. Bauhaus’ta temel tasarım eğitimi alan öğrenciler, bazı sanatçıların atölyelerinde bir program dahilinde teorik ve uygulamalı atölye çalışmaları yaparak eğitimlerini tamamlamışlardır. Bauhaus Okulu’nda sanat eğitimcisi olarak ta yer alan Paul Klee’nin burada verdiği eğitim ve ortaya koyduğu tasarım ilkelerinin incelenmesi sanat eğitiminin bugün ki gelişimi açısından da çok önemlidir. Ayrıca teorik olarak ortaya koyduğu sanat düşüncelerini, yaptığı resim çalışmaları ile uygulamaya geçirmiş olması günümüze de iyi bir örneklem sunmaktadır. Klee’nin sanat üzerine yazdıklarını ve Bauhaus’ta verdiği temel sanat eğitimi çalışmalarını incelemek ve günümüze aktarmak sanat eğitiminin gelişimi açısından çok önemli olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Paul Klee, Temel Sanat Eğitimi, Bauhaus Okulu, Modern Sanat.