Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 23  2018/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Bayram DEDE

NO Makale Adı
1521123052 MARMARA ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNDE BAUHAUS İZLERİ

Tasarım okulları geleneğinin en önemli kanadını Bauhaus oluşturur. Bauhaus bu geleneğin en önemli temsilcisidir. Endüstrileşmenin getirdiği sorunları doğru algılayıp kendi tasarım konseptini oluştururken tasarım kültürünü kendine göre yeniden dizayn eden bu yenilikçi yapısı, kısa süre sonra çok önemli başarılar sağlar. Bauhaus kendisinden sonra kurulan birçok tasarım okuluna ışık tutmuş, onlara yol göstermiştir. Bu okullardan biri de bu geleneğin devamı olan Marmara Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu'dur. Marmara Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu, ülkemizin kalkınmasında önemli roller üstlenecek bir misyon edinmişti, okulun amacı; estetik zevki gelişmiş, yaratıcı, çağdaş, özgün ve çağın sanat anlayışını takip eden, topluma sanat zevkini aşılayacak bireyler yetiştirmekti. Bunun yanı sıra Bauhaus gibi gündelik hayatta kullanılan her türlü ürünün tasarımını gerçekleştirmek amacıyla 1957 yılında kurulan Marmara Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Bauhaus’u örnek alarak kurulmuştur. Daha sonra adı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak değiştirilen okulun sadece adı değişmiş, amaçları aynı kalmıştır. Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu hangi açıdan Bauhaus’tan etkilendi? Günümüzde de bu etkileri görebiliyor muyuz? Bu boyutların çok kapsamlı olduğunu söyleyebiliriz. Eğitim programlarından sanat anlayışına, sanat eğitimi bölümlerine kadar, öğrenci etkinlikleri gibi birçok alanda Bauhaus’un yansısını görmemiz mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Tasarım, Bauhaus, Sanat eğitimi