Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 22  2018/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ahmet ERGÜLEN, Zeynep ÜNAL

NO Makale Adı
1520713094 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇERÇEVESİNDE AMBALAJ ATIKLARININ GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE DOĞRUSAL PROGRAMLAMA UYGULAMASI

Tüketicilerin isteklerini karşılayacak kaynaklar tükenme tehlikesiyle karşı karşıyayken, ambalaj atıklarının sürdürülebilir bir dünya için geri dönüştürülmesi gereği gündeme gelmiştir. Çalışmaya konu olan ildeki 4 toplama bölgesinden ambalaj atıklarının toplanarak Toplama-Ayırma Tesisine (TAT) sevkiyatında ortaya çıkan maliyetleri minimize etmek ve maliyetleri minimize edecek ambalaj atık miktarlarını belirlemek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ambalaj atıklarının toplanarak tesise sevkiyatında ortaya çıkan maliyetleri minimize edecek doğrusal programlama modeli kurulmuştur. Model LINDO 6.01 programıyla çözülmüştür. Çalışma sonucunda, modele ait veriler ile tesise ait veriler karşılaştırıldığında 22.730 TL tasarruf miktarının oluştuğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Geri Dönüşüm, Ambalaj Atıkları