Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 23  2018/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Funda SUSAMOĞLU

NO Makale Adı
1520249315 İLİŞKİSEL FORM: ANDERS RUHWALD VE KRİS LEMSALU’NUN SANAT PRATİĞİ

Sanatın varolma biçimleri sınırsızlaşırken, araştırma “form nedir?” sorusunu tekrar sormayı amaçlamaktadır. Bourriaud’un İlişkisel Estetik kuramının ilk bölümünü oluşturan “ilişkisel form”, form kavramına yakından bakmamızı sağlamaktadır. Bu sorgulama çağın gerekleriyle konunun değişen içeriğini yeniden tanımlamak üzere bir girişimdir. Bu bağlamda sanat pratikleri ele alınan iki sanatçı, Anders Ruhwald ve Kris Lemsalu’nun, bir ayağı uygulamalı görsel sanatlara uzanan pratikleri ile kurdukları ilişki ve onun içinde ortaya koydukları çok katmanlı yeni ilişkiler bütünü incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: İlişkisel, Form, Sanat, Seramik, Anders Ruhwald, Kris Lemsalu