Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 22  2018/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Engin UĞUR, Samed Ayhan ÖZSOY

NO Makale Adı
1519673145 BİRBİRİNE BENZEYEN SU FİRMASI ETİKETLERİNİN TASARIM ELEMANLARI VE TASARIM TEKNİĞİ AÇISINDAN ANALİZİ

Tüketiciler su reyonlarını incelediklerinde, farklı firmaların aynı biçimlere sahip ambalajlarla ve birbirine benzeyen etiketlerle etiketlenmiş ürünleri görülür. Böyle bir durumda belirli bir marka tercihi ile hareket eden tüketicilerin dışındakiler, görsel açıdan birbirine benzeyen ürünlerden birisini rastgele seçmesi kaçınılmazdır. Her firma, müşteri kitlesi arasında bilinir ve tercih edilir olmak ister. Aynı kategoriden çok sayıda ürünün arz edildiği rekabetçi piyasa şartlarında tüketicinin karar mekanizmasını; ürünün kalitesi kadar, o ürünü kuşatan ambalajın-etiketin kalitesi de belirlemektedir. Diğer sektörlerde olduğu gibi ambalajlı su ürünleri sektöründe de bölgesel veya ulusal düzeye sahip çok sayıda işletme ürettiğini satabilme mücadelesi vermektedir. Müşteri tercihinde her türlü fırsatın değerlendirildiği bir dünyada ambalaj ve etikete gereken özenin gösterilmemesi manidar. Su ürünleri etiketlerinin benzerliği tüketicinin dikkatini çekmemiş olabilir. Fakat grafik tasarımcı gözüyle bakıldığında normal olmayan bir durumun olduğu görülmektedir. Makalede su ürünü etiketlerindeki benzerliğin grafik tasarım açısından analizi yapılmıştır.Çalışmada; etiketlerin görsel benzerlikleri teknik açıdan analiz edilerek geçmişten günümüze oluşan kavramsal bilgiler çerçevesinde değerlendirilme yapılmıştır. Bilinmesi gereken grafiksel ürünlerin değerlendirilmesinde endüstriyel ürün analizi gibi kesin ifadeler olması mümkün değildir. Değerlendirmelerin kişisel birikimlere ve tarzlara göre değişkenlik göstermesi kabul edilmelidir.Ülkemizde faaliyet gösteren su firmalarının arasından rastgele seçim yapılarak değerlendirme yapılmıştır. Değerlendirilen firma sayısı toplam sayının tahmini yarısına karşılık gelmektedir.

Anahtar Kelimeler: Su ambalajları, etiket, tasarım elemanları, tasarım ilkeleri