Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 22  2018/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Bayram DEDE

NO Makale Adı
1519395806 SANATIN TARİHSEL SERÜVENİNDE BİÇİM VE İÇERİK İLİŞKİSİ

Sanatın insanla yaşıt olduğu söylenebilir. İlk insan doğayla olan mücadelesinde kendini ifade etmek, diğer insanlarla iletişimi sağlamak için sanatı keşfetmiş böylece doğaya egemen olma konusunda bir adım daha atmıştır. Bununla birlikte sanat hep aynı kalmamış, sanattaki değişmeler sanatçının içinde yaşadığı toplumsal kurumların değişmesiyle birlikte gerçekleşmiş, sanat da bu değişmelerde kendi yerini almış ve değişimler hem içerik hem de biçimde kendini göstermiştir. İçerik sanatçının düşüncesini oluştururken, biçim de düşüncenin amacına ulaşmasında bir araç işlevi görmüştür. İçerikte oluşan özgürleşmenin biçimi nasıl etkilendiğini kavramak, sanatın tarihsel dönemlerini anlamakla mümkündür. Bu etkilerin çok geniş kapsamlı olduğu söylenebilir. Sanattaki özgürleşmenin özellikle 19. yüzyıl sonrasında birçok akımın art arda ortaya çıkmasında etkisi olmuştur. Günümüzde ise sanat eski çağlara göre daha özgür ve daha çeşitli içerik ve biçimle karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda içerik ve biçimin tarihsel serüvenini ele alabiliriz.

Anahtar Kelimeler: İçerik, Sanat, Biçim