Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 21  2018/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Uğur ATAN, Mehmet IŞIK

NO Makale Adı
1518434652 FACEBOOK'TA VERİLEN REKLAMLARIN MARKA VE KULLANICILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KONYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırmanın amacı, sosyal medya mecralarından birisi olan Facebook'un reklamcılık sektöründeki yeri ve önemini ortaya koymaktır. Dolayısıyla Facebook'ta verilen reklamların Facebook kullanıcılarının satın alma öncesi ve sonrası davranışlarına olan etkilerini tespit edip, bu tespitler sonucunda markaların satışlarını artırmasına yönelik öneriler sunmaktır. Araştırma, Konya ilinde yaşayan 271 kişi üzerinde yapılmıştır. Bu kişiler belirlenirken rastlantısallık dikkate anket gerçekleştirilmiştir. Araştırmada hem nicel hem nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmış ve genel tarama yöntemi olarak anket uygulaması kullanılmıştır. Araştırmada veriler; kişilerin demografik özellikleriyle Facebook kullanıcılarının satın alma öncesi ve sonrası davranışlarına yönelik sorular ile elde edilmiştir. Araştırma sonucunda, Facebook kullanıcılarının gördükleri reklamlardan etkilenip bir ürünü satın alma öncesi ve sonrası davranışlarına yönelik her bir soru tartışılmış ve sonuçlar elde edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara göre markaların satışlarını artırmasına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Reklam, Sosyal Medya, Facebook.