Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 21  2018/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Yusuf PARLAK

NO Makale Adı
1517224312 OLTU TAŞI VE OLTU’DA BİR TESPİH USTASI: İSRAFİL GÜMÜŞ

Ülkemizde Oltu taşı ya da Erzurum kehribarı olarak bilinen siyah kehribar isminden de anlaşılacağı gibi Erzurum’un Oltu ilçesinden çıkartılmaktadır. Oltu ve çevresinde 19. yüzyıldan itibaren küçük maden ocaklarından çıkarılarak başta tespih olmak üzere çeşitli takı ve süs eşyaları olarak imal edilen Oltu taşı Erzurum ilinin en önemli geçim kaynakları arasında yer almaktadır. 200 seneyi aşkın bir tarihe sahip olan Oltu taşı Cumhuriyet dönemi ile birlikte değerini ülkemizde daha da artırmıştır. Çıkarıldığı yıllar içerisinde babadan oğula geçen bir meslek şeklinde varlığını sürdürmüştür. Bu geleneği devam ettiren günümüzün hünerli tespih ustalarından birisi de Oltu taşı tespih yapımını babası Eyüp Gümüş’ten öğrenen İsrafil Gümüş‘tür ve geçmişinden aldığı bu sanatı gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarına devam etmektedir. Bu çalışma; Oltu taşı tespih ustalığının günümüzde de devam ettirildiğini kanıtlar nitelikte olup Oltu taşı, Oltu taşı tespih yapımı ve Oltu taşı tespih ustası İsrafil Gümüş hakkında genel bilgi vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Erzurum, Oltu, Oltu Taşı, Siyah Kehribar, Tespih.