Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 6, Sayı 22  2018/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Şureddin MEMMEDLİ

NO Makale Adı
1516701506 AZERBAYCAN YAZILI DESTANI ŞEHRİYAR VE ESERDEKİ GÜRCİSTAN İMGESİ

Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Fuzuli adına Elyazmaları Enstitüsü arşivinde “Şehriyar” isimli destanın yazma metni bulunmaktadır. 18. yüzyıl sonları veya 19. yüzyıl başlarına ait bu yazılı eser Arap alfabesinden Latin alfabesine aktarılarak yayınlanmış ve çeşitli yönlerden incelenmiştir. Bu çalışmada amaç söz konusu yapıtı Türk bilimine tanıtmak ve kısmen az araştırılmış özelliklerine özen göstermektir. Buradan hareketle makalede eserin künyesel özellikleri, yazarı, edebi türü hakkında bilgiler sunulmakta, eserdeki olay akışı izlenmektedir. Ayrıca çalışmada “Şehriyar”ın Gürcistan ile ilişikli yanlarına vurgu yapılmakta ve bu eserdeki Tiflis mekân imgesi irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Edebiyatı, Azerbaycan-Gürcü Edebi İlişkileri, Yazılı Destan