Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 19   2017/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Osman AYDIN

NO Makale Adı
1512741052 BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ENDEKSİNE 2015 YILINDA DAHİL OLAN ÜRETİM İŞLETMELERİNDE, ENDEKSİN İŞLETME FİNANSAL PERFORMANSLARINA ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Kurumsal Sürdürülebilirlik, ekonomik, çevresel ve sosyal gelişmelerden kaynaklanan riskleri yönetmek suretiyle uzun vadeli bir hissedar değeri yaratan bir iş anlayışıdır. Kurumsal sürdürülebilirlik, şirketlerin mali sorumluluklarının yanı sıra, şirketlerin sosyal, ekonomik ve ekolojik sorumluluklarını vurgular. Bu yüzden; tüm bu sorumluluklar karar verme sürecine dâhil edilmeli ve doğru sürdürülebilirlik stratejilerine sahip olmak için dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada endeksin, BIST Sürdürülebilirlik Endeksine 2015 yılında dâhil olan 14 üretim işletmesinin finansal performanslarına etkisi 2010-2015 yılları arasındaki verileri esas alınarak incelenmiştir. Endekse dâhil olan ve sürdürülebilirlik raporu yayınlayan şirketlerin endeksten önceki ve sonraki finansal muhasebe oranları arasındaki fark nicel yöntemlerle test edilmiştir. Endeksten önceki ve sonraki şirket performanslarında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik endeksi, Finansal Performans