Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 19   2017/11  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gül Mükerrem ÖZTÜRK

NO Makale Adı
1511189808 SOVYET GÜRCÜ EDEBİYATI DÖNEMİNDE TÜRKÇEYE YAPILAN ÇEVİRİ: MİHEİL CAVAHİŞVİLİ’NİN “ŞEYTANIN TAŞI”

Gürcistan’da Sovyet gücü; yazının engelsiz gelişimine ve güçlü yükselişine yol açan çok önemli tarihsel bir olaydır. Sovyet döneminin ilk yıllarında, Gürcü yazınının çelişkilerle dolu bir yoldan geçmesi ve kendisine yabancı yazınsal etkilerin ve anlayışların üstesinden gelmesini gerektirmiştir. Kendilerine yaratıcı çalışma için tüm kolaylıklar sağlanan yeni yazar kuşakları, yazınsal arayışlara girmişlerdir. Gürcü Sovyet yazını, yeni Sovyet insanındaki ruhsal ve ahlaki nitelikleri düzeltmesi yönünde önemli bir güç oluşturmuştur. 20. yüzyılın Gürcü yazarı, sosyal ve siyasi aydını olan 1921-1924 yıllarında milli mücadele hareketinin önderliğini yapan Mikheil Cavaxişvili’nin 1980 yılında İbrahim Yavuz Goradze tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Bu çalışmada Gürcüceden Türkçeye yapılan hikâye çevirisinde her iki metinden alınan örneklerde farklı çeviri eşdeğerliklerinden ve stratejilerinden istifade edilmiştir. Çeviride göze çarpan noktalardan biri de eserdeki Rusça ifadelerin Türkçe aktarımında bir takım sorunlar meydana getirmesidir. Yapılan çözümlemeli ve karşılaştırmalı çalışma sayesinde özgün metinde yer alan ifadelerin hedef metne aktarımında nasıl bir yol izlenildiği ve çevirideki anlamsal kaymaları, üslup incelikleri, iki dildeki gramer farklılıklarının çeviriye yansımaları da incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Gürcü edebiyatı, Mikheil Cavahişvili, çeviri, Sovyet dönemi.