Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 17  2017/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Merve ERGÜNEY

NO Makale Adı
1507809543 İNTERNETİN OKUL ÖNCESİ DÖNEMDEKİ ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Son yıllarda internet teknolojilerinin yaygınlaşmasında ve kullanımında önemli bir artış gözlenmektedir. Zaman ve mekândan bağımsız iletişim kurma imkânını sağlayan internet, günden güne başta çocuklar ve gençler olmak üzere toplumda yer alan neredeyse tüm bireyler için vazgeçilmez bir hal almıştır. Toplumsal alanda oldukça ilgi gören internete yönelik araştırmalar da son yıllarda giderek artmaya başlamıştır. Bu araştırmada, öncelikle geniş bir literatür taraması yapılmış ve Ankara ilinde yaşayan 16 ebeveynin katılımıyla gerçekleştirilen derinlemesine görüşme aracılığıyla, okulöncesi çağdaki 3-6 yaş arasındaki çocukların internet kullanım alışkanlıkları ve ebeveynlerin çocuklarının internet kullanımına ilişkin gözlem ve düşünceleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Ayrıca, sağlıklı internet kullanımına yönelik bir dizi öneri getirilmiştir. Bulgular; ‘çocukların internet kullanım süreleri, çocukların internet üzerindeki içerik tercihleri, ebeveynlerin çocuklarını internet kullanımı sırasında kontrolü ve çocukların internet kullanımına yönelik aldığı önlemler, internetin çocuklar üzerindeki etkileri’ şeklinde kategorize edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen veriler ve sunulan önerilerin, ebeveynlere, çocuklarının internet kullanımına yönelik doğru tutum geliştirmeleri bakımından faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: İnternet, internet kullanım alışkanlıkları, çizgi film, ebeveyn görüşleri, kitle iletişim araçları, okul öncesi çocuklar.