Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 16  2017/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sinem ALPASLAN ASİLTÜRK

NO Makale Adı
1503495789 SANAT EĞİTİMİ TARİHİNE UZAK DOĞU’DAN BİR ÖRNEK: JAPON KANO OKULU

Bu araştırmanın amacı; sistematik sanat eğitimini uzun süre yaşatmış bir okul olarak, sanat eğitiminin tarihsel sürecinde incelenmesi gereken Japon Kano Okulu’nu, eğitim öğretim anlayışı ve sanatsal üretim yöntemleri temelinde tanıtmaktır. Böylelikle alana yönelik tarihsel araştrmalarda sadece Batı’ya değil, Uzak Doğu kültürüne de bir parça ışık tutmak hedeflenmiştir. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden literatür taraması ile yürütülmüş tarihsel bir araştırmadır. Bu tür coğrafyalara, onların sanatına dair basılı kaynaklar oldukça yetersiz olduğundan ağırlıklı olarak elektronik kaynaklardan yararlanılmıştır. Bu araştırma ile Japon kültürünün kendine has tarzının ve sanatına yansımalarının alanyazına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Sanat Okulu, Sanatçı Yetiştirme, Sanat Ürünü