Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 17  2017/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Bayram DEDE

NO Makale Adı
1502968775 AMERİKAN SANAT VE TASARIM OKULLARINDA BAUHAUS RUHU

Bauhaus, Almanya’da üstlendiği misyonu tam olarak yerine getirmiş, yüzünün akıyla çıkmıştır. Gerçekleştirmiş olduğu başarı kendisine eşi görülmemiş haklı bir ün sağlamıştır. Bu başarının altında sanat ve tasarım eğitimi alanında var olan konseptin dışına çıkarak kendine özgü bir sanat eğitimi anlayışı yatmaktadır. Bu yeni konsept Bauhaus’un sistematiğin, dünya görüşünü ve sanata bakış açısını yaratarak standartlaşan, tekdüzeleşen sanata ve sanat eğitimine yeni bir nefes, çıkış yolu ve çok boyutlu bir perspektif kazandırmasında yatar. Bauhaus, 1933’te bir daha açılmamak üzere kapatılırken eğitimcilerin bazıları kamplara götürülmüş, bazıları da Atlantik’in diğer yakasına kaçmayı başararak Amerika’da Bauhaus ruhunu tekrar canlandırmaya çalışmıştır. Avrupa için kayıp olan bu olaylar silsilesi Amerika için büyük bir kazanç olmuştur.Tıpkı İyon sitelerinin Persler tarafından işgal edilmesinden sonra buradaki filozofların, bilim adamlarının Atina’ya kaçarak Atina’nın merkezi konumuna gelmesinde önemli rol oynaması gibi Amerika’nın yıldızının parlamasında Avrupa’dan kaçan bilim adamlarının, sanatçıların, felsefecilerin, eğitimcilerin büyük katkısı olmuştur. Sanat ve tasarım alanında Bauhaus eğitimcileri hangi dersleri yürüttüler? Bu okullarda etkileri neler oldu? Bu etkilerin büyük çaplı olduğunu söyleyebiliriz. Black Mountain College’de Josef Albers Başlangıç/hazırlık derslerini (1936-1940) yürütmüştür. Chicago Okulunda ise Laslo Moholy-Nagy (1937-1946) de görev alır. Walter Gropius’da (1938-1952) Harvard mimarlık okulunun yöneticiliğine getirilir. Gropius ve Mies van der Rohe (1933-1949) Bauhaus prensiplerini bu okullarda uygulayıp önemli başarılar sağlar.

Anahtar Kelimeler: Sanat, Tasarım, Endüstri