Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 16  2017/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Şule ALTAY, Feyza ÖZGÜNDOĞDU

NO Makale Adı
1502181009 YAŞAMDAN SANATA, SANATTAN YAŞAMA AKIMLAR

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, nitelikleri bakımından dünün hayal sınırlarını zorladığı; niceliksel olarak da alabildiğine bir çeşitlilikle takip edilemez bir hıza eriştiği günümüzde birey ve toplum yaşamının nitelikleri de şekillenmekte, tasarım ve sanat oluşumları çeşitli arayışlar çerçevesinde kendini var etmektedir. Yenilikler, çağın kuramsal, felsefi, estetiksel yaklaşımları ve entelektüel birikimi ile karşılıklı etkileşim içinde birbirlerini geliştirerek varlıklarını sürdürür. Dolayısıyla organik bir bütünlük oluşturan bu gerçekleştirim ve paylaşım alanlarında ortaya konan vargılarla, bulgularla, ürünlerle topluma malolurlar. “Yaşamdan Sanata, Sanattan Yaşama Akımlar” başlıklı bu makalede, söz konusu organik bütünlüğün günümüz sanat ve tasarım anlayışında geçtiğimiz yüzyılın sunduğu üretim kültürüne alternatif yeni arayış, üretim ve ifade biçimleri tarif edilmiştir. Konu kapsamında; endüstrileşen teknolojinin sanata yansıyan modern beğeni, modern estetik anlayışıyla örtüştürülen ancak temelleri Zen Felsefesine dayanan Minimalizm, tüketim kültürünün her türlü ekonomik ve sosyal seviyedeki bireyi “hızlı tüketici” kıldığı yaşam tarzınave sonuçlarına bir savunma olarak nitelendirilebilecek ZeroWaste /Atıksız Hayat tarzı, “yeni endüstrinin tasarım ve yaşamda da yozlaşmaya yol açtığı” savıyla kendini gösteren Arts&Crafts hareketi ve bu anlayışın günümüz paralelindeki görünümleri olan Do It Yourself ve Maker Hareketleri sosyolojik, tasarımsal ve sanatsal saptama ve vargılarla desteklenerek ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler:Modernizm, Arts&Crafts, Minimalizm, Zero Waste(Atıksız) Hayat, DIY(Kendin Yap) ve Maker(Üreten) Hareketi