Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 16  2017/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Tolga İsmail TUZCU

NO Makale Adı
1501361405 GRAFİK TASARIMDA BİLGİ BİRİKİMİNİN İNOVASYONA VE SEKTÖRE ETKİSİ

Bu çalışmada, her alanda olduğu gibi grafik tasarım alanında da bilgi birikiminin eğitici bir kaynak olarak aktarımı neticesinde sektörü nasıl ileri götürebileceği ve tasarımda inovatif yaklaşımların önünün nasıl açabileceği üzerinde durulmuştur. Bir iletişim aracı olarak grafik tasarım, ancak bilgi birikimine dayanılarak oluşturulduğunda vermek istediği mesajı doğrudan ve etkin biçimde hedef kitleye ulaştırabilmektedir. Ancak günümüz koşullarında, başta reklam ajansları olmak üzere grafik tasarımın etkin olduğu sahalarda çalışan tasarımcıların birçok nedenden ötürü ürettiklerini bilgi birikimine dayandırmadan gerçek hayata geçirme çabaları bulunmaktadır. Dahası bu tasarımları kendi müşterilerinin de beğeni süzgecinden geçirmeleri gerekmektedir. Bu nedenledir ki grafik tasarım ürünlerinin onaylanması bir noktada keyfi bakış açılarına kalmakta ve grafik tasarımcı ile hedef kitle arasındaki üretim sürecini çoğunlukla içinden çıkılmaz bir sarmala sürüklemektedir. Dolayısıyla tasarımcı, özgün üretimler yapmak yerine daha önce yapılan tasarımları tekrarlama yolunu seçmektedir. Bu durum, grafik tasarım sektörünün genelinde birbirini tekrar eden tasarım trendleri oluşmasına neden olmaktadır. İşte buradan hareketle bu makalede grafik tasarımcının üretim sürecinde günlük tasarım trendlerine bağımlı kalarak özgünleşememesi sorunu tespit edilmiş ve bunun bir çözümü olarak bilgi aktarımının önemi vurgulanmaya çalışılmıştır. Ayrıca yine bu çalışmada bilgi birikimi aktarımının etkin yollarının neler olabileceği ele alınmış ve çağdaş tasarımcıların kendi üretimlerindeki yaklaşımları üzerinden örneklenerek anlatılmaya çalışılmıştır. Grafik tasarım tarihinin bilgi birikimini ele alış açısından önemi göz ardı edilmemiş; ancak makale konusu günümüz sektörünün bir problemi olarak incelendiği için verilen örnekler çağdaş tasarımcılarla sınırlı tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Bilgi Birikimi, Usta, Çırak, Reklam Ajansı