Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 16  2017/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Süleyman ÖZDERİN

NO Makale Adı
1501154068 ANALİTİK GEOMETRİ KONUSUNDA“BİR BİÇİM USTASI” ZEKAİ ORMANCI

Biçim, sanatı modernleştiren en büyük ve en önemli unsur olarak 21. Yüzyılda da hala etki gücünü korumaktadır. Tarihin her döneminde, sanat ve sanat yapıtı sanatçının biçim kaygısıyla elde ettiği görsel ve düşünsel bulgular üzerine inşa edilmiştir. Biçim bu yönüyle sanat için var olan biricik amacı ifade eder ve sanatçının yönetimiyle sanata dönüşür. Biçimin sanatsal değeri yaratıcılığın düşünsel değeri ile karşılık bulur ve ancak bu düzeyde sanatçının varlığı biçime sanat, sanata biçim katar. Bu bağlamda biçimi sanat, sanatı biçimle özdeşleştiren ender isimlerden biri de Zekai Ormancı’dır. Bu bildiride, erken yaşta kaybettiğimiz değerli sanatçımız Zekai Ormancı’nın, resimlerinde, son derece titiz bir yaklaşımla bir araya getirdiği geometrik oluşumların biçim dili analiz edilmeye çalışılmış ve sanatçının soyut resmi kavrayışında, analitik geometrinin sanat eserlerine yansıyan yönlerinin, sanatçı tarafından nasıl ele alındığı, soyut dışavurumculuğun tarihi gelişim süreçleri içinde değerlendirilerek, özellikle içerik ve biçim tartışmaları bakımından tüm yönleriyle açıklanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Soyut, Biçim, İçerik, Kompozisyon, Tümevarım, Zekayi Ormancı