Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 16  2017/8  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Füsun BANAZ

NO Makale Adı
1501137304 MİMARLIK, KÜLTÜR VE SOSYAL TARİHİMİZİN GÖRSEL TANIKLARI; MİMARİ FOTOĞRAF’IN GRAFİK TASARIMDA YERİ VE ÖNEMİ

1826 yılında Joseph N. Niepce tarafından oluşturulan ilk görüntü fotoğraf tarihini başlatmış ve fotoğrafın keşfi, fotoğraf sanatçılarını farklı bölgelere yöneltmiştir. Bu bölgelerdeki yapılar, caddeler, sokaklar ve bu bölgelerin kültürleri fotoğraflanmış, günümüze kadar ulaşan bu fotoğraflarda bugün bizlere o dönemler hakkında önemli bilgiler sunarak tarihin değerli belgelerini oluşturmuştur. Mimari; bir toplumun, milletin birçok özelliğini içinde barındıran bir alandır. Her mimari yapının, bir kültürün izlerini taşıdığı ve dönemine ait en önemli göstergeler olduğu gerçeğinden hareketle, geçmişten bize ulaşan, bizden de gelecek nesillere aktarılacak, dönem hakkında bilgi verecek mimari eserlerin, kültürel ve doğal birikimlerin korunması gerekliliğinden Eskişehir İlinde tabiat ve kültür varlıkları araştırılmıştır. Araştırma kapsamında varoluşlarının kanıtı mimari fotoğraf sanatı ile aktarılmıştır. Sahip olunan kültür varlıklarının bulundukları kültür ve varoldukları coğrafyanın bir parçası olarak mimari fotoğrafın önemi vurgulanmış, fotoğrafın aynı zamanda eleştirel gücü, toplumsal gerçekleri dile getirme ve onları değiştirmedeki başarısı göz önünde bulundurularak mimari fotoğrafın grafik tasarımdaki yeri ve önemine yönelik önerilere yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Fotoğraf, Mimari, Kültür, Aktarım, Tarihi Çevre, Grafik Tasarım.