Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 14  2017/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Hatice Burcu ÖNDER

NO Makale Adı
1498732724 HALKLA İLİŞKİLER VE GÖÇMEN SORUNU: TİCARİ KURUMLARIN GÖÇMENLERE DÖNÜK HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ

Suriye’de yaşanan çatışmalar, bu ülkenin insanlarını başta Türkiye olmak üzere, Avrupa’ya, dünyanın çeşitli yerlerine göç etmek zorunda bırakmıştır. Bu çalışmada genellikle yapılan çalışmaların aksine, derneklerin değil de ticari kâr amacı güden işletmelerin bu soruna dair neler yaptıkları ve bunları nasıl duyurdukları incelenecektir. Örnek uygulamalar halkla ilişkilerin simetrik dünya görüşü ile yorumlanacaktır. Mülteci krizi her gün yaşamlarımızda şahit olduğumuz bir mesele haline gelmiştir. Konunun kültürel, sosyal, sağlık, eğitim, ekonomi gibi çok katmanlı boyutları bulunmaktadır. Peki işletmeler bu zorlu sınav karşısında ne yapmaktadır ya da ne yapmayı düşünmektedirler? Sermayeyi elinde bulunduran ve kapitalist sistem içinde yoğun iktidar gücü olan bu şirketlerin elbette ki mülteci sorununa dair üstlenmeleri gereken birçok sorumluluk alanı bulunmaktadır. Çalışma bu yönüyle de ticari kurumlara, toplumsal yükümlülüklerini güncellemelerini anımsatmak adına bir hedef taşımaktadır. Google, Ikea gibi kurumlar mülteci sorununa duyarlılık göstermişler, Turkcell konuyla ilgili önemli bir uygulama geliştirmiştir. Ancak Zara, Mango gibi markaların da Suriyeli çocuk işçi çalıştırmaları gündeme gelmiştir. Göçmen konusuna markaların eğilimi, toplumsal açıdan var oldukları ve kaynaklarını tükettikleri toplumsal çevre içinde bu çevreye karşı ne derece duyarlı olduklarını ortaya koymaları bakımından önem taşımaktadır. Aynı zamanda bu çalışmalarla itibar, imaj ve olumlu algı yaratarak markalarına bir yatırım gerçekleştirmektedirler. Kaynaklara erişimde eşitsizliklerin yaşandığı ve bir tarafın diğer tarafa göre daha kötü şartlarda yaşamasında bu tür işletmelerin de payı olduğu aşikârdır. Çalışma bu yönüyle de alana dair eleştiri getirme amacı taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Göçmen sorunu, halkla ilişkiler, sosyal sorumluluk