Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 13  2017/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Cansu KAYMAL

NO Makale Adı
1497443173 YEREL ÖZERKLİK VE YEREL DEMOKRASİ AÇISINDAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ REFORMU

Yerel özerklik ve yerel demokrasi Türkiye’de yerel yönetimler konusunda en önde gelen tartışmalar arasındadır. Bu tartışmalar, dünyadaki gelişmeler ve değişen yönetim paradigmaları çerçevesinde daha çok gündeme gelmiş ve Avrupa Birliği ile uyum sağlama çabaları doğrultusunda yerel yönetimler alanında yapılan reformlarda yerel özerklik ve yerel demokrasi ön plana çıkmıştır. Bu ilkeler, ayrıca, ölçek odaklı yürütülen büyükşehir belediyesi reformlarının gerekçelerinde de yer almıştır. Makalenin amacı, büyükşehir belediyesi reformlarının, özellikle 6360 sayılı Kanun ile yapılan yeniliklerin, yerel özerklik ve yerel demokrasi sorunlarına çözüm bulabilme yeterliliğini değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler: Büyükşehir belediyesi, büyükşehir belediyesi reformu, yerel özerklik, yerel demokrasi, 6360 sayılı Kanun.