Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 13  2017/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mustafa KABATAŞ

NO Makale Adı
1496440807 KÖY ENSTİTÜLERİNDE MÜZİK ve SANAT EĞİTİMİ

Köy Enstitüleri, ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere 17 Nisan 1940 tarihli ve 3803 sayılı yasa ile açılmış okullardır. Tamamen Türkiye'ye özgü olan bu eğitim projesini 28 Aralık 1938 tarihinde milli eğitim bakanı olan Hasan Âli Yücel bizzat yönettiği okullardır. Köy Enstitüleri, Kurtuluş Savaşı’nın yaralarının henüz tam olarak sarılamadığı ve II. Dünya Savaşı’nın tüm ağırlığı ile hissedildiği dönemde; ilköğretimi yurt sathına yaymak köyleri modern, çağdaş bir yaşama kavuşturmak amacıyla açılan eğitim-öğretim kurumlarıdır. Bu kurumlar aynı zamanda özgün mimarlık kimliklerine de sahiptirler. Bu makalenin amacı, Köy Enstitülerinin Erken Cumhuriyet Dönemi’ndeki müzik eğitimi ve sanat alanındaki gelişmelere nasıl bir etkisi oldu sorusuna yanıt aramaktırBu kurumlar aynı zamanda özgün mimarlık kimliklerine de sahiptirler. Verilerin toplanmasında betimsel analiz inceleme ve kaynak tarama yöntemlerinden yararlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Eğitimi, Köy Enstitüleri, Sanat, Sanat eğitimi