Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 13  2017/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Yakup GELİR, Mehmet TÜTAK

NO Makale Adı
1496436065 MODERNİST BİR YAZAR OLARAK YUSUF ATILGAN

Modernizmin Türk romanına yansıması; Avrupa’ya nazaran geç olsa da bu sürecin hızlanmasındaki en etkili yazarlardan biri, Aylak Adam, Anayurt Oteli ve Canistan romanlarıyla bilinen Yusuf Atılgan’dır.Modernist edebiyatta sıklıkla başvurulan bilinç akışı, iç monolog, serbest çağrışım ve leitmotif gibi anlatım tekniklerinin yanı sıra karakterlerin kişiliklerini şekillendiren psikolojik etkenleri, onların iç dünyalarını; yalnızlaşma ve yabancılaşma gibi kavramlarla beraber vermesi Yusuf Atılgan’ı Türk edebiyatında modernist romanın önemli bir temsilcisi yapmıştır. Modernist anlayışın biçim ve anlatım olanaklarını, ağırlıklı olarak Aylak Adam, Anayurt Oteli’ndeki başkarakterler C. ve Zebercet etrafında şekillendiren Atılgan, salt modernist romanın değil aynı zamanda insanı birey olarak tanımlayıp merkeze almak ve söylemi tüm yönleriyle onun üzerine kurmakla da Türk edebiyatının önemli bir şahsiyeti konumundadır. Bu çalışma; Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden Yusuf Atılgan’ın eserlerinde modernist unsurlar aramak ve bu unsurlarla yapıtlarının ne kadar örtüştüğünün ortaya çıkarılması üzerine temellendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Modernizm, Modernist roman, Yusuf Atılgan, Aylak Adam, Anayurt Oteli