Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 13  2017/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Reva BOYNUKALIN

NO Makale Adı
1496071583 PERFORMANS SANATÇISI OLARAK ARILAR ve ENSTALASYON OLARAK KOVANLAR

21. yüzyılda insanlarla bal arılarının ilişkilerinin genişlediği çerçevede arıların sanatta nasıl temsil edildiği araştırmanın içeriğini oluşturmaktadır. Arıları, kovanların ve ürettikleri hayranlık uyandırıcı balın estetik ve kültürel alanlarda nasıl dönüştürüldüğünü ve hayvan/insan etkileşim akışının nasıl ortaya çıktığı günümüzde önem kazanmıştır. Resim, performans, video, heykel ve yerleştirme gibi çalışmaların sanat yaratım sürecinde; fikir (arıların yaşamlarının gözlemlenmesi sonucu) veya bal, balmumu gibi malzemelerin kullanılması, arıların sanatçıları nasıl etkilediğinin belirgin bir kanıtıdır. Farklı tarihsel zamanlarda yapılmış ve çağdaş ölçütler çerçevesinde bambaşka üslupları temsil eden çalışmaların temelini; arıların yaşamsal faaliyetleri ve üretimleri oluşturmaktadır. Arıların sanatla nasıl bir etkileşime girdiğini araştırmak; sanat tarihi, hayvan araştırmaları, sanat sosyolojisi ile bağlantılı, disiplinler arası bir avantaj sağlamaktadır. Arıların sanat dünyasındaki temsili; belli hayvanların nasıl kıymetli, kültürel ve estetik değerler olarak kabul edildiğinin göstergesidir. Çağdaş sanat ve ekolojik kriz dahilinde arıların sanatta neyi mümkün kıldıklarının araştırılması özel kültürel bir alana ışık tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: çağdaş sanat, arı, ekoloji, performans, enstalasyon, heykel.