Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 13  2017/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Duru Şahyar AKDEMİR

NO Makale Adı
1495743943 İNSAN HAKLARI İHLALİ OLARAK KADIN SÜNNETİ

Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren uluslararası alanda “kadın” konusu önemli bir tartışma ve düşünme alanı haline gelmiştir. Bu tartışma ve düşünme alanının içinde “kadına yönelik şiddet” ve “kadına yönelik ayrımcılık” önemli başlıklar olarak belirmektedir. Söz konusu başlıklar uluslararası alanda olduğu gibi ülkemizde de akademik bakımdan üzerinde durulan konuların başında gelmektedir. Ancak ülkemizde kadına yönelik şiddetin bir türü, kadına yönelik ayrımcılığın bir görünümü olan ve bu bakımdan da insan hakkı ihlali olarak değerlendirebileceğimiz “kadın sünneti” konusunu ele alan çalışma sayısı oldukça azdır. Var olan çalışmaların büyük bir kısmı da konuyu medikal bakımdan ele alan çalışmalardır. Bu çalışmada “kadın sünneti” insan hakları bakışıyla ele alınacaktır. Kadın sünneti (Female Circumcision) dünyanın birçok yerinde gerçekleştirilen bir uygulamadır. Kadın sünnetini savunanlar söz konusu uygulamanın kültürel bir pratik olduğunu, rızaya dayalı gerçekleştirildiği takdirde bir hak olduğunu savunmaktadırlar. İnsan hakları yaklaşımından hareket eden çalışmada ise söz konusu uygulamanın kişilerin tercihlerine bırakılmaması gereken zira birçok hakkı ihlal eden bir olgu olduğu savunulacaktır. İlgili tartışma insan hakları, kültürel haklar ve toplumsal cinsiyet etrafında geliştirilecektir.

Anahtar Kelimeler: İnsan Hakları, Kadın Sünneti, Kültürel Haklar, Kadın Genital Mutilasyonu, Toplumsal Cinsiyet