Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 13  2017/5  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Yıldırım ORTAOĞLAN

NO Makale Adı
1495207091 YURDA DÖNÜŞ: KAYGI, KORKU, TEKNİK

Modern tekniğin her şeyi boyunduruğu altına alan hesaplayıcı, düzenleyici ve kategorileştirici yapısı çağımızın temel problemlerindendir. Heidegger’in modern tekniğin kuşatıcılığıyla sarılan dünyamıza karşı köktenci yorumu, söz konusu yorumun hangi bağlamda incelenmesi gerektiğine yönelik özlü bir düşünmeye kendimizi bırakmamız gerektiğini gösterir. Bu bağlamda Heidegger, tekniğin yarattığı yurtsuzluğun fark edilebilmesini, temel bir haletiruhiye olan kaygıyla ilişkilendirir. Kaygı, varolmanın açıklığıdır. Kaygı haletiruhiyesi sayesinde açığa çıkan Hiç, özlü bir şekilde varolmanın imkânını sağlar. Özlü bir şekilde varolmak, “herkes”in yarattığı meskeninin eşiğinde beklemektir.

Anahtar Kelimeler: Heidegger, kaygı, korku, teknik, yurtsuzluk.