Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 14  2017/6  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Selim PARLAZ

NO Makale Adı
1495107221 OSMANLI CENEVİZ TİCARETİNDE SAKIZ ADASININ YERİ VE ÖNEMİ (1346-1566)

XIV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Balkanlarda varlığını görmeye başladığımız Osmanlı Devleti’nin ilişki kurduğu devletlerden biri de Ceneviz idi. İlk defa 1352 yılında başlayan siyasi ilişkiler, zamanla ekonomi ve ticaret alanında gelişim gösterdi. Bu gelişim alanlarından biri de Ege adalarının önemli merkezlerinden olan Sakız idi. 1346-1566 yılları arasında Ceneviz hâkimiyetinde gördüğümüz Sakız adası, başta ticaret olmak üzere ikili ilişkilerin yoğunlaştığı önemli bir yerleşim merkeziydi. Özellikle adanın Cenevizlilerin eline geçmesiyle beraber buradan ticari trafik oldukça aktif bir seyir takip etmeye başladı. Osmanlıların erken dönemde ele geçirdiği Edirne, Galata, Selanik, Serez vd. diğer yerlerle Sakız adası arasında yoğun bir ticari trafik akışı vardı.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Ceneviz, Sakız Adası, Ticaret