Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 12  2017/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Ziya TOK

NO Makale Adı
1494005065 KULLANMA KILAVUZLARININ TEKNİK ÇEVİRİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Kullanma kılavuzu, bir şeyin doğru ve bilinçli kullanılmasına yönelik temel bilgi içeren kitapçıktır. Üretilen her malzemenin bir kullanma kılavuzu olduğu söylenebilir. Kullanma kılavuzundaki bilgiler, genellikle teknik içeriklidir. Bu nedenle zaman zaman ilk bakışta anlaşılması zor ifadeler içerebilmektedir. İfadelerdeki bu bulanıklık, anlamda yetersizliği de beraberinde getirir. Bu da söz konusu kullanma kılavuzunun işlevini tam olarak yerine getirememesine yol açar. Oysa kullanma kılavuzunun en önemli işlevi, ait olduğu ürünün kullanılmasında kullanıcının doğru hareket etmesini sağlamaktır. Kullanma kılavuzunun kaynak dilden hedef dile çevirisi sırasında ortaya çıkabilecek olan bazı güçlükler, çeviri yanlışlarını da beraberinde getirir. Yanlış çevrilmiş olan bir kullanma kılavuzu da elbette işlevsiz hale gelecektir ve daha da önemlisi ciddi kullanım sorunlarına yol açabilecektir. Bu nedenle, kaynak dilden hedef dile aktarılan kullanma kılavuzlarının çevirilerinin teknik çeviri açısından ele alınması ve çeviri sürecinde ortaya çıkabilecek olan hataların nedenlerinin araştırılması son derece önem taşımaktadır. Bu amaçla, çalışmamızda, kullanma kılavuzlarının genel özellikleriyle birlikte, kaynak dilden hedef dile yapılan çevirilerini incelemeye çalışacağız. Burada incelenen kullanma kılavuzlarında kaynak dil Fransızca, hedef dil ise Türkçedir. Bu incelememizin sonucunda elde edeceğimiz bulguların, kullanma kılavuzlarındaki çeviri yanlışlıklarının giderilmesine ve bu bağlamda yapılan bilimsel çeviri çalışmalarına katkı sağlayacağını umuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Çeviribilim, Çeviri Süreci, Teknik Çeviri, Kullanım Kılavuzu