Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 12  2017/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Gül MÜKERREM ÖZTÜRK

NO Makale Adı
1493891959 ORHAN KEMAL’İN “EL KIZI” ADLI ROMANI İLE GÜRCÜCE ÇEVİRİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÇÖZÜMLEMESİ (ATASÖZLERİ BAĞLAMINDA)

Bu çalışmanın amacı, Türk Edebiyatı’nın en önemli isimlerinden biri olan yazar Orhan Kemal’in “El Kızı” adlı yapıtının İbrahim Goradze ve Niko Baramidze tarafından “უცხო ქალი„(Ucxo Kali) olarak hedef dil Gürcüceye kazandırılan çevirisi üzerine görüş bildirip, Orhan Kemal’in El Kızı romanlarında kullandığı atasözlerin Türkçe ve Gürcüce metinleri karşılaştırılıp, tespit edilip değerlendirilmeye çalışılmıştır. Ayrıca kültürel ve dilsel farklılıklardan yola çıkarak çevirmenin, yazarın duygu ve düşüncelerini erek metne yansıtış tarzını İbrahim Goradze ve Niko Baramidze tarafından biçimlendirilen yerelleştirme stratejilerine dayanarak erek odaklı bir çeviri kuramını dile getirmeye çalışacağız. Atasözlerin anlamları tespit edilirken Türk Dil Kurumu’nun Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü ve Eter Mamulia Türkçe-Gürcüce Deyimler Sözlüğü kullanılmıştır. Böylece çeviri eserin yeterli mi yoksa kabul edilebilir mi olduğunu öğrenebilmek adına öncelikle dış kapakları, sayfa ve bölüm sayıları irdelenip, sonrasında ise kaynak metin içerisinden örnek olarak alınan cümlelerin, çeviri metindeki karşılıkları saptanarak çevirmenler tarafından nasıl çevrildikleri ortaya konmuş ve kaynak metne ne derece sadık kaldıkları saptanmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çeviri, karşılaştırma, gürcüce, atasözleri, yerelleştirme