Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 12  2017/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Erol ÇİTÇİ

NO Makale Adı
1493468383 TÜRK LİRASI SİMGESİNİN YAZIMINDA TİPOGRAFİK PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Merkez Bankası 2012 yılında Türk lirasını simgeleyecek TL simgesini kamuoyuna tanıttı. Ancak geçen süre zarfında, simgenin yazılısındaki tipografik sorunlar ortadan kaldırılabilmiş değildir.Semt pazarlarındaki tezgahlarda, market ve vitrinlerin etiketlerinde ya da gazete, televizyon ve internet gibi kitle iletişim araçlarında kullanılan TL simgesinin grafik tasarım açısındanoldukça sorunlu örnekler görülmektedir.Fiyat belirten reklamlarda grafiktasarım açısından doğru işlerin üretilmesi için TL simgesinin tipografik problemleri çözülmesi gerekmektedir.Bu çalışmada yeni TL simgesinin yazımındakitipografik sorunlar ele alınmışve tespit edilen problemlerin giderilmesine ilişkin çözüm önerileri geliştirilmiştir.Çalışmada çeşitli görsel kaynaklar taranarak TL simgesinin yazılısındaki hatalar incelenmiş ve bu problemlerin asılması yönünde çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler:Türk Lirası Simgesi, Tipografi, Simge, Grafik Tasarım