Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 12  2017/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Haluk ÖNER, Can ŞEN

NO Makale Adı
1493017164 TÜRK EDEBİYATINDA YARIM KALAN BİR HAMLE: CELÂLEDDİN EZİNE’NİN HAMLE DERGİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Dergiler, edebî ve fikrî üretimin gelişmesinde ve topluma ulaştırılmasında önemli bir yere sahiptir. Ülkemizde Tanzimat’la birlikte başlayan dergicilik faaliyetleri, süreç içerisinde hızlı bir gelişim seyri izlemiş ve Cumhuriyet dönemine gelindiğinde Türk edebiyatının önemli parçalarından biri hâline gelmiştir.Makalemizde Cumhuriyet döneminde Celâleddin Ezine tarafından sadece beş sayı olarak yayımlanabilen ama yazar kadrosu ve içeriğiyle edebî açıdan önemli bir yere sahip olduğunu düşündüğümüz Hamle dergisini inceleyeceğiz. Derginin fikrî arka planını tespit ettikten sonra derginin içeriği hakkında bilgi vereceğiz. Bunların ardından derginin dizinini ayrıntılı bir şekilde makalemizin sonunda ek olarak sunacağız.

Anahtar Kelimeler: Celâleddin Ezine, Hamle, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Türk Basın Tarihi, Dergi.