Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 17  2017/9  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sultan OKUMUŞOĞLU

NO Makale Adı
1492708963 BARIŞA YÖNELİK TUTUMLARIN SAVAŞA YÖNELİK TUTUMLAR, SOSYAL BASKINLIK YÖNELİMİ VE CİNSİYETLE İLİŞKİSİ

Bu çalışmada barışa yönelik tutumların savaşa yönelik tutumlar, sosyal baskınlık yönelimi ve cinsiyetle ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Katılımcılar 74 üniversite öğrencisidir (42 kadın). Yaş aralığı 18-24’tür. Barışa ve Savaşa Yönelik Tutumlar envanteri (Bizumic et al., 2013) ve Sosyal baskınlık Yönelimi ölçeği (Sidanius, Levin & Pratto, 1996) kullanılmıştır. Sonuçlar barışa yönelik tutumların savaşa yönelik tutumlar ve sosyal baskınlık yönelimi ile negatif korelasyonunu ortaya koymuştur. Analizler aynı zamanda sosyal baskınlık yöneliminin savaşa yönelik tutumlarla pozitif ilişkisini göstermiştir. Aşamalı regresyon analizlerine göre savaşa yönelik tutumlar barışa yönelik tutumlar varyansının %30,1’ini açıklamaktadır. Sosyal baskınlık yönelimi ve savaşa yönelik tutumlar birlikte barışa yönelik tutumlar varyansının %33,8’ini açıklamaktadır. Analizlere göre kadınlarla erkekler arasında ve farklı ekonomik düzeyler arasında barışa ve savaşa yönelik tutumlar ile sosyal baskınlık yönelimleri açısından anlamlı fark saptanamamıştır. Sonuçlar yükselen sosyal baskınlık eğilimleri ile savaşa yönelik olumlu tutumların barışa ilişkin tutumlarda azalmayla ilişkisine işaret etmektedir. Bulgular sürdürülebilir barışın inşası için sosyal baskınlık yönelimi ve savaşa ilişkin olumlu tutumlarda pozitif değişiklikler elde edilmesi yönünde çalışılması gerekliliğine dikkat çekmektedir. Dünyanın geleceğinde sürdürülebilir bir barışın varlığını umabilmek için sosyal baskınlık yönelimlerinde görülen büyük artışı aşağıya çekebilecek eğitim kampanyalarının geliştirilmesinin hayati önemi olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sosyal Baskınlık Yönelimi, Barışa Yönelik Tutumlar, Savaşa Yönelik Tutumlar, Yapısal Şiddet, Doğrudan Şiddet, Ayrımcılık.