Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 11  2017/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Emrah ÖGET, Süleyman ŞAHİN

NO Makale Adı
1491218325 HİSSE SENETLERİ İLE ALTIN ONS FİYATLARI VE HAM PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ EŞBÜTÜNLEŞME İLİŞKİSİ: BİST 100

Bu çalışmanın amacı altın ons fiyatları ve ham petrol fiyatları ile Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksi arasındaki uzun dönemli ilişkilerin incelenmesidir. Bu bağlamda 1997-2014 yılları arasına ait toplam 3703 günlük verilerle çalışmıştır. “Genişletilmiş Dickey Fuller ve Philips Perron Birim Kök Testleri” sonucunda veriler birinci farklarında durağan çıkmış daha sonra “Johansen Eşbütünleşme” analizi ile değişkenler arasında uzun dönemli ilişkiyi gösteren bir adet vektörün var olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak, araştırma modelimiz olan altın ons fiyatları ve ham petrol fiyatlarıyla hisse senedi fiyatları arasındaki uzun dönemli ilişkiyi gösteren vektör hata düzeltme teriminin katsayısı anlamsız çıkmış ve değişkenler arasında uzun dönemli bir denge ilişkisi kurulamamıştır. Bu sonuçlar altının günümüzde hisse senetlerine alternatif bir yatırım aracı olarak kullanıldığının göstergesidir.


Anahtar Kelimeler: Tahmin, Talep tahmini, Dickey-Fuller, Philips Perron Unit Root, Johansen eşbütünleşme