Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 12  2017/4  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Fatih BECER

NO Makale Adı
1490203640 DURKHEİM SOSYOLOJİSİNDE AHLAK VE YANSIMALARI

Toplumların varlığını devam ettirebilmesi için manevi dinamik ahlak ve beslendiği kaynak da din gerçeğidir. Toplumun inanç şekli ve beraberindeki yaşam tarzı, kültürel yapısını oluşturur. Sosyo-kültürel yapı ne kadar farklılık arz etse de, temel ahlaki kurallar üzerinde devamı mümkün olabilmektedir. Ahlaki yapıdaki her bir sapma, kişilere ve etkileri bağlamında da topluma huzur vermez. Zamanın gelişen ve değişen yüzü ne olursa olsun, kabul gören temel ahlaki kurallar üzerine inşa edilmeli ki, toplumsal huzur ve mutluluk devam edebilsin. Durkheim araştırmalarını toplumsal olgu kavramı üzerinde yoğunlaştırarak, kural ve kaidelerin toplumsal huzurun sağlanabilmesi adına birer araç olduğunu vurgular. Bu olgunun zamanla gelişerek değişim gösterdiğini ve bununda olağan olduğunu söyler. Eşitlik, adalet ve hukuk gibi temel dinamiklerin amacının da, toplumdaki kolektif şuurun ve neticesinde sosyal huzurun sağlanabilmesi için kaçınılmaz gerçekler olduğu üzerinde durur. Çalışmalarını bu düzen adına geniş bir perspektiften ele alan Durkheim’ in, din ve ahlak çıkarımları ile toplumsal yansımaları analiz edilmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Durkheim, Ahlak, Din, Toplum, Kültür.