Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 11  2017/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
H. Burcu ÖNDER MEMİŞ

NO Makale Adı
1489749369 SİYASETTE VE SİYASAL İLETİŞİMDE ERKEKLİK SÖYLEMİ: 2015-2017 ARASI TÜRKİYE İNCELEMESİ

Kadınsı davranışların reddi, güç, statü, rekabet, sertlik, saldırganlık, üstünlük gibi noktalardan referans alarak, kendini tekrarlama biçiminde devam eden erkeklik kavramının en çok görüldüğü alanlardan biri siyasettir. Erkeklik, aynı zamanda kendini ötekiler üzerinden tanımlar. Bu anlamda kadınlar ve kadınlara atfedilen özellikler erkekliğin tanımlanmasında önemli bir yere sahiptir. Siyasi alandaki pratikler erkeklik üzerine konuşlanmıştır. En dikkat çeken nokta ise, erkekliğin ciddi bir siyasal iletişim, siyasi söylem aracı olarak kullanılmasıdır. Siyasi alanda varlık göstermeyi amaçlayan erkekler ve kadınlar, siyasette erkeksi figürlerden destek alarak tartışma yaratmaktadır. Bu anlamda kadınların da erkekliği dolaylı yoldan onaylamaları, kabullenmeleri ve herkesçe meşrulaşan bir erkeklik zemini üzerinden yürümeleri söz konusudur. Bu durum iki yolla meydana gelmektedir. Siyasi aktörler (kadın ve erkekler) siyasi üsluplarında erkeklikten referans alan argümanları kullanmaktadır. İkincisi ise medya, yapılan haberlerin içeriği ve başlıkları ile erkeklikle doldurulan bir alana hizmet etmekte ve bu alanı kuvvetlendirmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de 2015-2017 yılları arasındaki hem iktidar, hem muhalefet partilerindeki, kadın ve erkek siyasi aktörlerin siyasal eylemlerini ve bu eylemler esnasındaki iletişimlerinde kullandıkları siyasi söylemleri incelemeye almaktadır. Çalışmada görüleceği üzere dil, erilliğin toplumun pek çok alanında ama en çok siyasi alanın inşasında sıklıkla kullanılmakta ve toplumsal cinsiyeti destekleyerek, kadın-erkek ayrımını, ötekileştirmesini keskinleştirmektedir

Anahtar Kelimeler: Siyasal iletişim, erkeklik, siyaset, güç, iktidar.