Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 10  2017/2  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Birsen ÇEKEN, Asuman AYPEK ARSLAN, Ayşegül Çisem YAYÇILI ÖZEN

NO Makale Adı
1488790516 2016 YILI İMDB’DE İLK 5’E GİREN FİLM AFİŞLERİNİN TİPOGRAFİK AÇIDAN İNCELENMESİ


Afişler bir ürünün tanıtımında kullanılan reklam araçlarından biridir. Özellikle sinema sektöründe izleyicinin ilgisini çekmek için kullanılan araçlar oldukça sınırlıdır. Bu durumda film afişlerine büyük görev düşmektedir. Çünkü izleyici konusu hakkında fikir sahibi olmadığı bir filme afişini beğendiği, ilgisini çektiği için gidebilir. Böyle bir durumda, İMDB olarak bilinen internet film veri tabanında 2016 yılında ilk beşe girmiş olan filmlerin afişlerinin de filmin izlenme sayısında etkisi olduğunu düşünebiliriz. Bu sebeple bu en çok izlenen beş filmin afişlerini tipo grafik açıdan incelenmiştir. Karşılaşılan filmlerin tipografilerinde filmin kategorisine göre benzerlikler ve farklılıklar aranmıştır.

Anahtar kelimeler: Film, Afiş, Tipografi