Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 9  2017/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Betül SERBEST YILMAZ

NO Makale Adı
1485416965 AVRUPA RESİM SANATINDA HOMEROS’UN ILİADA’SINDAN KONULAR

Çağlar boyunca Avrupa kültürünü kalıcı bir şekilde etkilemiş olan Troia mitleri, imge ve gerçek arasındaki bağlantıyı resimlerle kurmuştur. Tanrılar ve kahramanlardan oluşan pagan dünyayı, izlenebilir hale getiren resim sanatı bu mitlerin toplumların belleklerinde yer etmesini sağlamıştır. Homeros’un destanlaştırdığı, Vergilius’un Roma uygarlığının tarihi haline getirdiği Troia mitleri, şövalyeliğin hakim olduğu Orta Çağ’da ideal bir aidiyet hikayesi sunmuş, Hristiyanlık çerçevesinde çağın estetiğine uyarlanmıştır. Rönesans’da Achilleus, Helena, Paris ve Hector gibi evrensel nitelik kazanmış karakterlerle varlığını koruyan mitler, Yeni-Klasikçi üslubun etkili olduğu 18. yüzyılda toplumu eğitici bir zemin üzerinde yükselerek ahlaki içerikleri açısından Flaxman, Hamilton ve David gibi dönemin önemli sanatçılarına ilham kaynağı olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Avrupa Resim Sanatı, Homeros, Iliada, Troia, Mit,Yeni-Klasik Sanat, Edebi