Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 11  2017/3  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
İsmail ÖZÇELİK

NO Makale Adı
1484785577 MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİNDE ERMENİ MESELESİ

Mütareke döneminde Ermeniler Anadolu üzerindeki emelleri için tekrar faaliyete geçtiler. Büyük bir Ermenistan'ın kurulması yönündeki taleplerinin İngiltere ve Fransa tarafından kabul edileceğine inanıyorlardı. Paris Barış Konferansı 30 Ocak 1919'da yapılan bir toplantıda Ermenilere ilişkin bir karar aldı. Bu karar Ermenileri oldukça umutlandırdı. Ermeni Patriği Zaven Yunan Patriğinin İngiliz Yüksek Komisyonu'na dilekçesi ile İtilaf Devletleri Anadolu'yu işgal etmeye teşvik etmişti. Çünkü eğer böyle bir işgal olursa, Doğu Anadolu'yu elde edebilirlerdi. Bu bağlamda Doğu Anadolu'daki Müslüman köylere saldırmışlardı. Kazım Karabekir bu cephede Ermenilerle savaşa girdi ve kararlılıkla onları mağlup etti. Türkler ve Ermeniler arasında Gümrü Barış Antlaşması imzalandı. Büyük Ermenistan hayalini kırmıştı. Ermeniler Güney Cephesinde Fransız işgal kuvvetleri ile işbirliği yapıyorlardı. Çukurova, Antep ve Urfa'daki Fransız askerlere yardım etmek için birlikler oluşturdular. Fakat Fransız kuvvetleri bölgeden çekildikten sonra Ermeniler yalnız kaldılar ve sonunda başarısız oldular. Lozan Konferansı'nda Ermeni sorunu da tartışıldı ancak konferansta Ermeniler yeterli destek bulamadılar.

Anahtar Kelimeler: Milli Mücadele, Ermeni Meselesi, Paris Barış Konferansı, Çukurova, Güneydoğu