Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 5, Sayı 9  2017/1  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
C. Arzu AYTEKİN, Ezgi TOKDİL

NO Makale Adı
1484396031 ANTROPOSOFİK BAĞLAMDA ÇAĞDAŞ SANATTA OTOETNOGRAFİK YÖNTEM VE OTOBİYOGRAFİK OLGULAR

Bu araştırmanın amacı, antroposofik bağlamda Joseph Beuys ve Christian Boltanski'nin otobiyografik verileri etkisinde kişisel deneyimlerin kültürel ve toplumsal kodlarla, tarihsel süreç içerisinde bütünsel olarak ortaya koyduğu otoetnografik yöntem bilgisi ile çağdaş sanat örnekleri üzerinden, otobiyografik olguların analizini yapmaktır. Temel paradigma değişimleri, sosyolojik ve tarihsel veriler, birey ve sanatçının dış gerçeklik karşısındaki tutumunu, bunun yanında geçmişin kişisel deneyimleri, onun başkası olarak kendisini, öteki olarak toplumu ve yeni mitsel, şamanik bir figürü ortaya çıkarmıştır. Bu figür, geçmiş ile bir hesaplaşma, geçmişin (tarihin) sanatsal dille ifade edilmesi ve bireysel mitolojide yaşanan deneyimlerin ve duygulanımların sağaltılması olarak görünüşe gelmektedir. Bu anlamda araştırmanın örneklemini oluşturan sanatçıların kavramsal çalışmaları ve performanslarında mistik etkilerin yanı sıra şiirsel ve minimalist yapının varlığı, onların biyografik analizinin yanısıra otoetnografik geçmiş ve paradigma değişimlerinin tarihsel ve toplumsal analizi yoluyla ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Joseph Beuys, Christian Boltanski, Kültürel Yaşantı, Antroposofi, Otoetnografik Yöntem, Otobiyografi