Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 4, Sayı 8  Güz 2016  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Bengül ÇETİNTAŞ

NO Makale Adı
1477755279 TÜRK ÜNİVERSİTELERİNDE SUNULAN YABANCI DİL PROGRAMLARI

Bu çalışmada; ülkemiz yüksek öğretim programları arasında yer alan ve eğitim- öğretimin yabancı dilde yapılan filolojiler ve öğretmenlik bölümleri incelenmiştir. Üniversitelerin Edebiyat Fakülteleri programlarında okumak isteyen filoloji öğrencilerine 23 farklı dil sunulmaktadır. Modern dillerin yanı sıra öğrenciler klassik dilleri de tercih edebilmektedir. Üniversitelerin öğretmenlik bölümlerinde okumak isteyen öğrencilerin tercihine ise İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça ve Japonca öğretmenliği programları sunulmaktadır. Diğer yabancı dil alanlarında öğretmenlik yapabilmek için, ek olarak Pedagojik Formasyon Eğitimi alınması gerekmektedir. Bu çalışmanın odak noktasını Alman Dili ve Edebiyatı ile Almanca Öğretmenliği bölümleri oluşturmaktadır. Bu programlardan hareketle yüksek öğretimde yer alan diğer filoloji ve yabancı dil öğretmenlik bölümlerinin ülkemizde yeri ve önemi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Yabancı Dil, Yükseköğretimde Yabancı Dil Bölümleri, Yabancı Dillerin Yeri ve Önemi.