Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 4, Sayı 8  Güz 2016  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Eda AVCI, Vedat ACAR, Gül ERBAY ASLITÜRK

NO Makale Adı
1476359465 KÜLTÜREL VARLIKLAR ÜZERİNDE YAPILAN TAHRİBATLARIN TURİZM ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ (KUŞADASI - SELÇUK ÖRNEĞİ)

M.S. 5. yüzyılda Roma’yı yağmalayan Doğu Germen halkının yaptığı acımasızlıkları ifade etmek amacıyla kullanılan “Vandalizm” kavramı, Türkçede “tahripçilik” olarak adlandırılmaktadır. Literatür incelendiğinde, bu konu ile ilgili yapılan çalışmaların sayısının her geçen gün arttığı görülmektedir. Ancak tahripçilik konusunda yapılan çalışmalar incelendiğinde, bu çalışmaların tahripçiliğin daha çok sosyolojik ve psikolojik boyutunu ele aldığı ve çoğunlukla kamusal alanlarda yapılan tahribatları inceleyen çalışmalar oldukları dikkat çekmektedir. Bu çalışmada öncelikli olarak 2003-2013 yılları arasında gerçekleştirilen Kazı Sonuçları Toplantıları ile Müze ve Kurtarma Kazıları Sempozyumları incelenerek, kültürel varlıklar üzerinde gerçekleştirilen tahribatlar sınıflandırılmaya çalışılmış, sonrasında ise İzmir İli Selçuk İlçesi ve Aydın İli Kuşadası ilçesinde yer alan kültürel varlıklar vandalizm (tahripçilik) kapsamında değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonuç bölümünde ise, kültürel varlıklar üzerinde yapılan tahribatlar turizm çerçevesinde değerlendirilmiş ve tahribatların önlenmesine yönelik çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tahripçilik, vandalizm, kültürel varlıklar, Selçuk, Kuşadası, turizm.