Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 4, Sayı 7  Bahar 2016  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Rasim BAŞAK

NO Makale Adı
1459419968 DARWİNCİ GÜZELLİK KURAMI


Güzellik tarih boyunca binlerce yıldır felsefecilerin tanımını bulmakta zorlandıkları bir konu olagelmiştir. “Güzel”in ne olduğu konusunda Plato’dan beri güzelliğin kişisel olabileceği veya kültürel olarak değişebileceği gibi pek çok farklı teoriler ortaya atılmış olmasına karşın, bunların hiç biri bilimsel, nesnel temellere dayanan teoriler olmamıştır. Charles Darwin (1809-1882)’in Evrim Teorisi, ölümünün üzerinden çok uzun bir zaman geçmesine rağmen psikoloji, antropoloji, sosyoloji gibi alanlarda pek çok yeni araştırma ve teoriye temel teşkil etmektedir. İnsanlığın milyonlarca yıl kullandığı kesici el baltaları, sürpriz bir şekilde evrim teorisinden dayanak alarak Denis Dutton* (1944-2010)’ın Evrimci Güzellik Teorisi’ne temel teşkil etmiştir. Güzelliğin cevabının nesnel olabileceği ve evrimsel süreçte genlerimize kodlanmış evrensel bir güzellik anlayışı olabileceği bilinen paradigmaları alt üst edebilecek bir yaklaşım olup, estetik, sanat ve eğitimde yepyeni çıkarımlara sebep olabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Güzellik, Güzellik Teorisi, Darwinci Güzellik Teorisi, Estetik, Sanatta Güzellik, Sanat