Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 4, Sayı 7  Bahar 2016  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Sibel Sıdıka SEVİM, Nesrin YEŞİLMEN

NO Makale Adı
1459417489 ÇAĞDAŞ TAKI TASARIMINDA PORSELENİN KULLANIMI

İnsanlar var olduğu günden beri takılar gerek inanç, sihir, korunma gerekse süslenme amacı ile kullanılmıştır. Değişen ve gelişen çağlarla birlikte takı olgusu da değişim göstermiş ve her dönem farklı bir anlam kazanmıştır. Takı kimi zaman tasarım ile kimi zamanda kullanılan malzeme ile anlam kazanmış ve tarihte yer edinmiştir. Endüstri devrimi ile birlikte bakış açımızın değiştiği sanat ve zanaat kavramları zamanla iç içe geçmiş ve yeni oluşumlar ortaya çıkmıştır. Çok eski tarihlerden, 18. yüzyıla kadar zanaat olarak görülen kuyumculuk ve takı; 18. yüzyıldan sonra sanat alanına girmeyi başarabilmiş ve çağdaş sanat tarihinde yer edinmiş, sanatçıların yaptıkları eserlerle takı tasarımı çok önemli gelişmeler kat etmiştir. Tüm bu oluşumların ışığında bugün takı tasarımı dendiği zaman akla ilk gelen unsurlardan biri farklı malzemelerle üretilen özgün takılar olarak düşünülebilir. Sadece değerli metallerin ve taşların kullanıldığı klasik takılar yerini daha modern, sınırların olmadığı ve her tür malzemenin kullanılabildiği özel tasarımlar olarak karşımıza çıkmaya başlamıştır. Bu makalede ise sınır tanımayan çağdaş takı tasarımında malzeme olarak porselen kullanımına değinilerek porselen kullanan modern takı tasarımcılarından örnekler verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Takı, Tasarım, Porselen