Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 4, Sayı 7  Bahar 2016  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Mihalis KUYUCU

NO Makale Adı
1459411854 INSTAGRAM RADYONUN GİZEMİNİ ÖLDÜRDÜ MÜ? RADYO KANALLARI VE RADYO PROGRAMCILARINDA INSTAGRAM KULLANIMI

Sesi hayale çeviren radyo sosyal medya ile hayali gerçeğe çevirdi. Radyo kanallarını dinleyenler alıcının içinde insanların olduğunu hayal eder o insanların nasıl insanlar olduklarını merak ederlerdi. Radyonun yeni medya ile yaşadığı yakınsama bu hayalin gerçek olmasını sağladı. Yeni medya o radyo alıcısının içindeki insanlar ile dinleyicilerin arasında bir iletişim kurmasını sağladı. Sosyal medya platformu Instagram ise radyonun hayalden gerçeğe dönüşümünde son adım oldu. Radyo kanalları Instagram aracılığı ile sahip oldukları gizemi bir kenara atıp kendilerini deşifre ediyor mu yoksa hala bu gizemi koruyorlar mı? Bu çalışmanın amacı Türkiye’de faaliyet gösteren radyo kanallarının Instagram kullanımlarına yönelik bir araştırma yaparak radyo mecrasının Instagram’daki varlıkları ile ilgili tespitlerde bulunmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’de faaliyet gösteren radyo kanalları içinde en yüksek reytinge sahip on radyo kanalı ve on radyo programcısının Instagram’daki varlıkları incelenmiştir. Araştırmada radyo kanallarının ve programcıların Instagram hesaplarında paylaştıkları iletiler incelenmiş ve bu iletiler aracılığı Instagram kullanımına yönelik bir analiz yapılmıştır. Bu kapsamda çalışmada 2015 yılının 01 Haziran – 31 Aralık dönemi içinde radyo kanallarının Instagram hesapları incelenerek radyo markalarının sosyal medya aracılığı ile gerçekleştirdiği halkla ilişkiler faaliyetlerine Instagram’ın katkısı incelenmiştir. Çalışmada ‘Instagram radyonun gizemini bitirdi mi?” konusu tartışmaya açmış ve radyonun Instagram aracılığı ile nasıl deşifre olduğu konusuna vurgu yapılmıştır.