Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 4, Sayı 7  Bahar 2016  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Nesrin ERTÜRK

NO Makale Adı
1456856675 A. G. BAUMGARTEN’DA DUYUSAL BİLGİNİN BİLİMİ OLARAK ESTETİK

A. G. Baumgarten kurucusu olduğu estetiği ‘Aestetica’sında (1750/58) geniş kapsamlı olarak şiirselliğe ve retoriğe dayandırmaktadır. Ancak burada onun için önemli olan, ‘duyusal bilgi’nin bireysellik hakkının geçerli kılınmasıdır. Burada kesin olarak ‘estetik’ (αíσυŋгηικόç) sözcüğünün ‘duygu ve algıyla ilgili’, ‘duyusal olarak anlaşılır’ bağlamındaki temel anlamına bağlı kalmaktadır. Baumgarten’ın estetiği duyusal bilginin ve algılamanın felsefesidir ve duyarlığı dış uyarım ve mantığın malzemesi olarak algılamaz, aksine bilginin özel bir türü olarak ciddiye alır. Bu nedenle de estetik, “duyusal bilginin bilimi” olarak tanımlanır. Bu çalışma ile ‘Aestetica’nın temel bölümleri ele alınarak Baumgarten’ın estetik anlayışının genel çerçevesini çizmek amaçlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Estetik, Duyusal Bilginin Bilimi, Güzel, Aşağı Bilgi Yetisi, Yukarı Bilgi Yetisi