Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 4, Sayı 7  Bahar 2016  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Merve ERSAN, Birsen ÇEKEN

NO Makale Adı
1451422933 BASILI REKLAMLARDA KULLANILAN HARF BİÇİMLENDİRMELERİNDE OKUNURLUK ÜZERİNE BİR İNCELEME

En genel anlamı ile harf çizme sanatı olarak tanımlanan harflemede (lettering), harf biçimlerinin illüstratif özellikler taşıması ön plandadır. Basılı Reklamlarda Kullanılan Harf Biçimlendirmelerinde Okunurluk Üzerine Bir İnceleme başlıklı bu araştırmada basın ilanlarında kullanılan ve o ilan için özel olarak tasarlanan harflemeler ve bunların reklama olan katkısı incelenmiştir. İllüstratif bir yaklaşım olan harfleme alanında, yazı ve tipografinin temel işlevi olan okunurluk incelenmiştir. Aynı zamanda harf biçimlendirmede, teknik ve biçimin içeriğe olan katkısı üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Harfleme, basın ilanı, harf tasarımı, illüstrasyon, okunaklık.