Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi
www.ulakbilge.com
Cilt 3, Sayı 6  Güz 2015  (ISSN: 2148-0451, E-ISSN: )
Şemseddin DAĞLI

NO Makale Adı
1449150080 ATATÜRK’ÜN KÜLTÜREL BAĞLAMDA SANATA BAKIŞI VE MODERN TÜRKİYE'DE SANATIN OLGUNLAŞMASI

Modern Türkiye’nin kurucusu büyük önder Atatürk’ün çok yönlü bir şahsiyet, bir dahi olduğu tartışma götürmeyen bir realitedir. Atatürk’e göre ulus aynı kültürden insanların oluşturduğu bir toplumdur. Ortak kültür, ulus olmanın temel ve değişmez koşuludur. Atatürk’ün tarih, dil ve güzel sanatlar konusuna önem vermesinin sebebi de budur. Yeni Türkiye Devletine modern Devlet örgütleri kazandırırken, yeni Türk sanatına, çağdaş anlamda gelişmesi ve ilerlemesi için, yeni bir espri getirmiş ve yeni bir yol açmıştır. Bir millet sanata önem vermedikçe büyük bir felaket mahkûmdur” diyerek sanatın bir ulusun geleceğindeki yerini belirtmiştir. Bu bağlamda söylediği pek çok veciz söz günümüz sanatına rehber olacak niteliktedir.

Anahtar kelimeler: Atatürk, Kültür, Güzel sanatlar, Çağdaş sanat, Türk Sanatı.